Pocta zosnulým. Dušičky či Halloween?

Posledné roky sa stretávame s názorom, že Halloween je americký sviatok a nepatrí k našim tradíciám. Je to ale naozaj tak? Dušičky, deň všetkých svätých či halloween patria k našej histórii a tento sviatok má korene ďaleko v pohanských zvykoch a tradíciách. Počas obdobia kedy si uctime našich pozostalých zvykneme klásť vence na hroby, nosiť kvety či zapaľovať sviečky.

Samhaim

Sviatok oslavy úcty k zosnulým oslavovali Kelti počas noci, ktorú nazývali Samhaim. Tento sviatok pripadal na oslavu keltského Nového roka čo bolo 1. Novembra. Traduje sa, že počas tejto noci sa prelínajú svety mŕtvych a živých. Kelti zapaľovali oheň aby mŕtve duše našli cestu do domov živých a mohli sa spolu s nimi zohriať. V tejto dobe sa zapaľujú sviečky práve pre ich symbol života.

 

Sviatok Všetkých svätých

Tento sviatok patrí predovšetkým ku katolíckej cirkvi, kedy sa počas 2. novembra konajú v kostoloch zádušné omše. U katolíkov sa tento deň spomína na tých, ktorí ešte nedosiahli blaženosť  alebo sú vo fáze očisťovania a pripravujú sa na prechod z očistca do neba. Tento deň je v katolíckej cirkvi spájaný s radosťou a nie strachom. Dáva nádej na vzkriesenie. Po vzkriesení Krista sa nachádzajú na ceste do večného mesta, kde ich očakáva blaženosť všetkých tých, ktorí boli Pánom oslávení. Začiatkom 20. storočia sa predovšetkým na vidieku rozšírila tradícia pálenia sviečok. Kladenie vencov na hroby prišlo oveľa neskôr.

shutterstock_1495866737 

Halloween

Po páde socialistického režimu prišiel na Slovensko sviatok známy predovšetkým z USA. Obchody nezaváhali a začali ponúkať halloweenské kostýmy, tekvice, ozdoby na výzdobu domov či bytov. V školách sa tak isto ujalo zdobenie tekvíc a deti si osvojili tento sviatok ani nevedeli ako. Halloween je úplne odlišný od Sviatku Všetkých svätých. Halloween oslavuje smrť, strach, znetvorenie teľa. Čo je v úplnom opaku katolíckej cirkvi.  Častokrát je Halloween prirovnávaný práve ku keltskému sviatku Samhaim. Ich podstata má však odlišné znaky.

 

Či už si vyberiete oslavovať Halloween či Sviatok Všetkých svätých nezabudnite na jesennú dekoráciu v podobe jesenných vencov zo živých kvetov alebo dodajte vášmu domovu tu pravú jesennú atmosféru z kytice lúčnych kvetov.