Anthuria

€50
Kategória: Črepníkové kvety

Antrhuria v črepníku výška 90 cm

Črepník (keramika) priemer 18 cm