Ikebana zo živých kvetov

€100

dĺžka 1 m 

možnosť napísania vlastného textu na stuhu