Vyhlásenie - Zákazníci

Marián Vámoš; Veterná 212; 900 42 Miloslavov; Slovensko; IČO 51254450 (ďalej len: „prevádzkovateľ“)            <-- Späť

 

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA - ZÁKAZNÍCI

 

V našej spoločnosti rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a akú sú vaše práva. Preto Vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní osobných údajov.

 

Spracúvané osobné údaje

Oblasť spracúvania 

 Spracovateľská činnosť

 

 Typy osobných údajov

 

Klientsky IS

 

Objednávka tovaru (e-shop), kúpna zmluva

 

Meno a priezvisko, Ulica a číslo domu, Mesto, PSČ, Krajina, E-mail, Telefónne číslo, Názov firmy, IČO, IČ pre DPH, Iná dodacia adresa
Klientsky IS

Fakturácia (platba prostredníctvom e-shopu  neprebieha)

Kontaktná osoba - titul, meno, priezvisko, e-mail adresa doručenia, IBAN, suma zakázky, Vystavovateľ faktúry - titul, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo
Klientsky IS

Obchodná komunikácia

 

Meno a priezvisko, e-mail adresa, telefónne číslo, názov spoločnosti a identifikačné údaje - IČO, IČ pre DPH, DIČ, adresa spoločnosti
Klientsky IS Registrácia zákazníkov na e-shope:  Spracúvanie OÚ pre účely poskytovania údajov pre doručenie tovaru kuriérskou službou, alebo osobne prevádzkovateľom

Fakturačné údaje a Dodacie údaje: Meno a priezvisko, ulica a číslo domu, Mesto a PSČ, Krajina, telefónne číslo, E-mail

 

Klientsky IS Spracúvanie osobných údajov za účelom zabezpečenia doručenia tovaru (kuriérska služba objednaná priamo zákazníkom)

Fakturačné údaje a Dodacie údaje: Meno a priezvisko, ulica a číslo domu, Mesto a PSČ, Krajina, telefónne číslo, E-mail

 

Klientsky IS Spracúvanie osobných údajov za účelom zabezpečenia doručenia tovaru (kuriérska služba objednaná v prostredí e-shopu)

Fakturačné údaje a Dodacie údaje: Meno a priezvisko, ulica a číslo domu, Mesto a PSČ, Krajina, telefónne číslo, E-mail

 

Klientsky IS Reklamácie

Meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje, predmet reklamácie

Firemný IS
Účtovníctvo

Meno, priezvisko, kontaktné údaje (adresa, email, telefónne číslo, IČO, IČ pre DPH, DIČ)

 

Účely a právne základy spracovávania osobných údajov 

Naša spoločnosť bude spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely :